Władze

Lokata Beskidzka

Twoja inwestycja

tylko 12 miesięcy

oprocentowanie 1,4% w stosunku rocznym

 

Skład Zarządu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego

Ewa Reczek

Prezes Zarządu

Aleksandra Satława

Wiceprezes Zarządu

Edyta Wasilewska-Knieć

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy
 
Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego

 

Barbara Kubieniec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Gembala

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Witek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Dąbrowski

Członek Rady Nadzorczej

Alicja Kołodziejczyk         

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Szczur

Członek Rady Nadzorczej