Gwarancje

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Gwarancje BFG - zapewnione bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone na imiennych rachunkach w Beskidzkim Banku Spółdzielczym są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z poniżej zamieszczoną informacją o systemie gwarantowania środków pieniężnych.


BFG

 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego według stanu na 31.12.2021 r.

suma bilansowa 329 654 tys zł
depozyty ogółem 306 757 tys zł
kredyty i inne należności ogółem 107 955 tys zł
wynik finansowy brutto 1 414 tys zł
wynik finansowy netto 1 096 tys zł
fundusze własne 18 567 tys zł
łączny współczynnik kapitałowy w % 19,52%
wskaźnik pokrycia płynności netto (LCR)
367,39

 

Pliki do pobrania :

 

Arkusz informacyjny dla deponentów

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego