Gwarancje

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Gwarancje BFG - zapewnione bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone na imiennych rachunkach w Beskidzkim Banku Spółdzielczym są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z poniżej zamieszczoną informacją o systemie gwarantowania środków pieniężnych.


BFG

 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego według stanu na 31.12.2022 r.

suma bilansowa 316 939 tys zł
depozyty ogółem 286 257 tys zł
kredyty i inne należności ogółem 84 617 tys zł
wynik finansowy brutto 8 425 tys zł
wynik finansowy netto 6 808 tys zł
fundusze własne 19 193 tys zł
łączny współczynnik kapitałowy w % 22,03%
wskaźnik pokrycia płynności netto (LCR)
401,83

 

Pliki do pobrania :

 

Arkusz informacyjny dla deponentów

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego