Gwarancje

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Gwarancje BFG - zapewnione bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone na imiennych rachunkach w Beskidzkim Banku Spółdzielczym są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z poniżej zamieszczoną informacją o systemie gwarantowania środków pieniężnych.


BFG

 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego według stanu na 31.12.2019 r.

suma bilansowa 224 736 tys zł
depozyty ogółem 203 524 tys zł
kredyty i inne należności ogółem 115 649 tys zł
wynik finansowy brutto 890 tys zł
wynik finansowy netto 648 tys zł
fundusze własne 18 151 tys zł
łączny współczynnik kapitałowy % 17,74%
współczynnik płynności krótkoterminowej 0,45

 

Pliki do pobrania :

 

Arkusz informacyjny dla deponentów

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego