Aktualności

Lokata Beskidzka

Twoja inwestycja

tylko 12 miesięcy

oprocentowanie 1,4% w stosunku rocznym

 

Witamy na naszej nowej stronie internetowej!!! Nowa odsłona strony internetowej Banku, to nie tylko nowoczesna szata graficzna,

ale również łatwy i intuicyjny dostęp do informacji na temat produktów jakie Bank oferuje swoim obecnym i przyszłym Klientom.
Ponadto nowa strona automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia, z którego jest przeglądana, a to oznacza dokładniejsze i przyjemniejsze przeglądanie na urządzeniach przenośnych.

Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje o możliwości składania wniosków o świadczenie w ramach Programu „Dobry Start” (300+) za pomocą bankowości elektronicznej eBO.

 

dobry start 300 dla ucznia logo internet

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2018r. do oferty Beskidzkiego Banku Spółdzielczego został wprowadzony Podstawowy rachunek płatniczy, skierowany do osób, które nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej w żadnym banku.
Wprowadzenie do oferty bankowej Podstawowego rachunku płatniczego jest realizacją
postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

 

Plik do pobrania:

Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego

Informujemy, iż od dnia 30.07.2018r. placówka Beskidzkiego Banku Spółdzielczego – Filia nr 1 zlokalizowana dotychczas w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 2 została przeniesiona

Beskidzki Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Informujemy, iż od 02 lipca 2018r. zmieniają się godziny pracy Filii Nr 2 w Kozach przy ul. Krakowskiej 11.

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się
w dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 800 w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała ul. Olimpijska 16.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zbliżeniowych realizowanych za pomocą kart VISA wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego.

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego działając na podstawie § 32 ust. 5 i § 37 ust. 6 i 7 Statutu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Uchwały nr 1/J/2018 Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.01.2018r., zwołuje Zebrania Grup Członkowskich