O nas

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Karty historii Beskidzkiego Banku Spółdzielczego otwiera Spółdzielnia Oszczędności i Pożyczek w Kozach. Początek jej działalności to 6.01.1911 roku kiedy to na Walnym Zgromadzeniu w Kozach powołano Spółdzielnię jako Spółkę z nieograniczoną poręką, przekształconą następnie w Kasę Stefczyka działającą do chwili połączenia się z Bankiem Spółdzielczym w Białej.

Mówiąc o historii nie sposób nie wspomnieć o początkach bankowości w Komorowicach, miejscowości wchodzącej w obręb miasta Bielska-Białej, gdzie siedzibę ma działający obecnie Beskidzki Bank Spółdzielczy. W 1912 roku powołano Spółkę Oszczędności i Pożyczek w Komorowicach, która została przekształcona w Kasę Stefczyka. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej w tym czasie, na tym terenie działały także Kasy Stefczyka w: Hałcnowie, Mikuszowicach i Straconce. Wymienione Kasy Stefczyka na przestrzeni roku 1949 postanowiły połączyć się z Bankiem Spółdzielczym w Białej i działać pod wspólną nazwą Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała w Białej.

W czasach współczesnych, dla celów efektywniejszego działania Banki również podejmują decyzje konsolidacyjne. Proces taki miał miejsce w 1999 roku kiedy to Bank Spółdzielczy w Wadowicach wyraził akces przyłączenia się do Banku Spółdzielczego w Bielsku-Białej wnosząc wraz z tym m.in. historię swojego powstania, która jest związana z rokiem 1909 i Kasami Stefczyka w Choczni i Frydrychowicach.

 

Od czerwca 2009 roku w celu podkreślenia regionalnego i rodzimego charakteru Banku dla Podbeskidzia oraz wyróżnienia go spośród innych banków spółdzielczych, działających na terenie funkcjonowania Banku, Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej kontynuuje swoją działalność jako Beskidzki Bank Spółdzielczy.

Misja Banku:

Zapewniamy Klientom wysoką jakość świadczonych usług i oferujemy nowoczesne produkty bankowe.

Budujemy solidny Bank, z polskim kapitałem, cieszący się zaufaniem Klientów.

 

 

 20190703 155442

Centrala Beskidzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Komorowickiej 272 w Bielsku-Białej.