Komunikaty

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Bank informuje o terminie przedawnienia i wynikającym z tego faktu ostatecznym terminie odbioru należnych i niepobranych kwot

Beskidzki Bank Spółdzielczy spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.

99,91

0,09

99,59

0,41

01.01.2020 r. - 31.03.2020 r.

100,00

0,00

100,00

0,00

01.04.2020 r. - 30.06.2020 r.

100,00

0,00

100,00

0,00

01.07.2020 r. - 30.09.2020 r.

100,00

0,00

99,98

0,02

01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.

100,00

0,00

99,68

0,31

01.01.2021 r. - 31.03.2021 r.

100,00

0,00

99,97

0,03

01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

99,89

0,11

99,72

0,28

01.07.2021 r. - 30.09.2021 r.

100,00

0,00

99,61

0,39

01.10.2021 r. - 31.12.2021 r. 100,00 0,00 99,46 0,54
01.01.2022 r. - 31.03.2022 r.  100,00  0,00 99,84  0,16
01.04.2022 r. -  30.06.2022 r. 100,00  0.00 99,85  0,15
01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. 100,00 0.00 100,00 0,00
01.10.2022 r. - 31.12.2022 r. 99,80 0,20 99,89 0,11

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).

W dniu 31 grudnia 2018r. Beskidzki Bank Spółdzielczy podpisał umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Wymagania techniczne dotyczące Bankowości Internetowej eBO. Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje, iż w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa od dnia 23.03.2018 r., do obsługi połączeń szyfrowanych z bankowością internetową eBO (w tym z bankowością mobilną) należy wykorzystywać wyłącznie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.