Komunikaty

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

 

Bank informuje, że istnieje możliwość:

1) polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,

2) pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem;

Szanowni Państwo,

Beskidzki Bank Spółdzielczy (dalej: Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku,

Wymagania techniczne dotyczące Bankowości Internetowej eBO. Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje, iż w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa od dnia 23.03.2018 r., do obsługi połączeń szyfrowanych z bankowością internetową eBO (w tym z bankowością mobilną) należy wykorzystywać wyłącznie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.

Bank informuje o terminie przedawnienia i wynikającym z tego faktu ostatecznym terminie odbioru należnych i niepobranych kwot