Komunikaty

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Beskidzki Bank Spółdzielczy spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

99,91

0,09

99,59

0,41

14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

100,00

0,00

100,00

0,00

14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.

100,00

0,00

100,00

0,00

Bank informuje o terminie przedawnienia i wynikającym z tego faktu ostatecznym terminie odbioru należnych i niepobranych kwot

Beskidzki Bank Spółdzielczy spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366

Bank informuje o terminie przedawnienia i wynikającym z tego faktu ostatecznym terminie odbioru należnych i niepobranych kwot

W dniu 31 grudnia 2018r. Beskidzki Bank Spółdzielczy podpisał umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Bank informuje, że istnieje możliwość:

1) polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,

2) pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem;

Szanowni Państwo,

Beskidzki Bank Spółdzielczy (dalej: Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku,

Wymagania techniczne dotyczące Bankowości Internetowej eBO. Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje, iż w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa od dnia 23.03.2018 r., do obsługi połączeń szyfrowanych z bankowością internetową eBO (w tym z bankowością mobilną) należy wykorzystywać wyłącznie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.