W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko". Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności[link].

klauzula informacyjna

klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 272, 43-346 Bielsko-Biała.
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bankbbs.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z korzystaniem z newsletteru lub formularza kontaktowego są przetwarzane w celu:
  1. reklamy, promocji i marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda,
  2. udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w stosunku do Administratora, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania i do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa powszechnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo – na zasadach wynikających z art. 17 ww. Rozporządzenia – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem realizacji celów wynikających z korzystania z newsletteru lub formularza kontaktowego,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Administrator 

Beskidzki Bank Spółdzielczy