Ład Korporacyjny

Lokata Beskidzka

Twoja inwestycja

tylko 12 miesięcy

oprocentowanie 1,4% w stosunku rocznym

 

1.Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oświadcza, że Beskidzki Bank Spółdzielczy stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego, które zostały przyjęte przez Bank w formie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego nr 12/2015 z dnia 16.05.2015r. w sprawie wprowadzenia "Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym".  

2.„Zasady ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” stanowią Załącznik do niniejszego oświadczenia.

3.Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego informuje, że Beskidzki Bank Spółdzielczy odstąpił od stosowania niektórych zasad określonych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego. Wykaz niestosowanych zasad wraz z uzasadnieniem ich niestosowania zawiera § 54 „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”.

4.Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym, której wyniki są zawarte w plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania:

 

Struktura organizacyjna

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym