Zastrzeganie kart

Lokata Beskidzka

Twoja inwestycja

tylko 12 miesięcy

oprocentowanie 1,4% w stosunku rocznym

 

Jeśli zgubisz kartę lub zostanie Ci skradziona - pamiętaj, aby szybko ją zastrzec!


1) telefonicznie za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu:  801 321 456 lub +48 862 155 050
2) osobiście w placówce Banku
3) za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl

4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu: +48 828 828 828