Usługi

BiS Konto

Rachunek wygodny

dostęp online

powiadomienie o transakcjach przez SMS

karta debetowa

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Beskidzki Bank Spółdzielczy umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry Start 300+ online w systemie bankowości elektronicznej eBO,
w odpowiedniej sekcji Usługi / Wnioski.

 

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać on-line do 30 listopada.

 

  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do eBO. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Dobry Start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.

 

Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu  Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.

Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.

Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.

 

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

 dobry start 300 dla ucznia logo internet