Kredyty i pożyczki

Pożyczka Upominek

Spełnij marzenia!

do 80.000 zł

na 24 miesiące

oprocentowanie stałe 5%

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś właścicielem nieruchomości ? zgłoś się do Nas ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.
Pożyczka pieniężna hipoteczna to:
• dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel
• wysoka kwota pożyczki - do 60 % wartości nieruchomości
• okres kredytowania do 25 lat
• konkurencyjne prowizje

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej hipotecznej wynosi 7,97%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 250.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 558.652,76 zł, oprocentowanie zmienne 7,51% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 31.12.2019r. i marży Banku w wysokości 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki 308.652,76 zł (w tym: prowizja 3.750,00 zł, odsetki 304.883,76 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata pożyczki w 300 ratach miesięcznych, w tym 299 rat kapitałowo-odsetkowych w kwocie po 1.849,60 zł każda i ostatnia rata w kwocie 1.853,36 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 22.01.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.