Kredyty i pożyczki

EKO-kredyt

Bycie EKO się opłaca!

do 80.000 zł

na 120 miesięcy

oprocentowanie zmienne 11,45%

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś właścicielem nieruchomości ? Zgłoś się do Nas, ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.

 

Pożyczka pieniężna hipoteczna to:
• dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel,
• wysoka kwota pożyczki - do 60 % wartości nieruchomości,
• okres kredytowania do 25 lat,
• konkurencyjne prowizje.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej hipotecznej wynosi 14,42%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 120 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 80.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 145 411,64 zł, oprocentowanie zmienne 13,15% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 30.06.2022r. i marży Banku w wysokości 6,10% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki     65 411,64 zł (w tym: prowizja 1.200,00 zł, odsetki 64.192,64 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata pożyczki w 120 ratach miesięcznych, w tym 119 rat kapitałowo-odsetkowych w kwocie po 1.201,61 zł każda i ostatnia rata w kwocie 1.201,05 zł.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 16.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.