Konto osobiste

BiS Konto

Rachunek wygodny

dostęp online

powiadomienie o transakcjach przez SMS

karta debetowa

Rozwiązanie dla wszystkich posiadających środki w USD,EUR i GBP.

Jeżeli otrzymujesz środki w walucie obcej, to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i ułatwia prowadzenie rozliczeń w walucie.

  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • łatwy, stały i szybki dostęp do zdeponowanych środków
  • możliwość dokonywania wpłat i wypłat bezpośrednio w placówkach Banku
  • dokonywanie w kraju i zagranicą transakcji gotówkowych i bezgotówkowych z rachunku w EURO dzięki karcie Visa Classic Walutowa w EURO