Konto osobiste

BiS Konto

Rachunek wygodny

dostęp online

powiadomienie o transakcjach przez SMS

karta debetowa

Podstawowy rachunek płatniczy to rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla  osób fizycznych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.  PRP zapewnia podstawowe operacje bankowe: wypłaty i wpłaty gotówki, płatności kartą płatniczą oraz korzystanie z bankowości elektronicznej.

Podstawowy rachunek płatniczy jest nieoprocentowany. Nie ma możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego jak również skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Ustawy o usługach płatniczych.

 

Wzór wniosku o PRP znajdziesz w Strefie Klienta w zakładce Wzory wniosków / Formularze.