Finansowanie

e-pakiet

Rachunek wygodny

wygodne korzystanie

niskie koszty

powiadomienia o transakcji przez SMS

Stale inwestujesz w swoją Firmę? Skorzystaj z dodatkowych możliwości:

 

• długoterminowe finansowanie do 15 lat z możliwością karencji w spłacie do 2 lat
• finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego Firmy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących
• spłata kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki, a także refinansowanie poniesionych wcześniej nakładów
• kredytowanie do 80% wartości netto inwestycji
• w przypadku wspólnot mieszkaniowych finansowanie nawet 100% wartości inwestycji