Finansowanie

e-pakiet

Rachunek wygodny

wygodne korzystanie

niskie koszty

powiadomienia o transakcji przez SMS

Klienci Beskidzkiego Banku Spółdzielczego mogą skorzystać z kredytów objętych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, zarówno w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (KFG) jak i  w ramach programu COSME.

 

Każdy kredytobiorca który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i posiada zdolność kredytową może skorzystać z gwarancji BGK. 

 

Celem gwarancji jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

 

Gwarancje:

 

Gwarancja de minimis (KFG)

 

 • Kredyty które mogą zostać objęte gwarancją:
  • kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, kredyt rewolwingowy z okresem ważności gwarancji do max 39 miesięcy,
  • kredyt inwestycyjny z okresem ważności gwarancji do max 120 miesięcy,
 • Gwarancja KFG dedykowana jest dla kredytów bez zabezpieczeń rzeczowych oraz kredytów z zabezpieczeniem rzeczowym, niewystarczającym do udzielenia kredytu,
 • Maksymalna kwota gwarancji to 80% kwoty kredytu,
 • Opłata prowizyjna za każdy roczny okres gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji,  z zastrzeżeniem, iż dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2021 r. opłata wynosi 0% za roczny okres gwarancji.
 • Gwarancja KFG stanowi pomoc de minimis.

 

Więcej informacji o Gwarancji KFG znajdziesz  TUTAJ

 

Gwarancja COSME

 

 • Kredyty które mogą zostać objęte gwarancją:
  • kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, kredyt rewolwingowy z okresem ważności gwarancji do max 39 miesięcy,
  • kredyt inwestycyjny z okresem ważności gwarancji do max 99 miesięcy,
 • Kredyty mogą być udzielone w maksymalnej kwocie 600.000 PLN, bez zabezpieczeń rzeczowych, a gwarancją może być objęty kredyt udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 • Maksymalna kwota gwarancji to 80% kwoty kredytu i nie więcej niż 480.000 PLN.
 • Zabezpieczenie kredytu z gwarancją COSME to weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie osoby trzeciej.
 • Opłata prowizyjna za każdy roczny okres gwarancji to 1% kwoty gwarancji z zastrzeżeniem, że w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego  udzielonego do dnia 31.12.2021 r. stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,7%.
 • Gwarancja Cosme nie stanowi pomocy de minimis.

 

Więcej informacji o gwarancjach COSME znajdziesz TUTAJ

 

Wniosek o udzielenie gwarancji należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zadzwoń do naszych Specjalistów:

Oddział w Bielsku-Białej tel. (33) 815-79-34

Oddział w Wadowicach tel. (33) 872-08-76

 

bgk