Kartosfera

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarządzaj własną kartą poprzez portal obsługi kart płatniczych Kartosfera.

 

Za pośrednictwem portalu można między innymi:
• aktywować i zastrzec kartę,
• dokonać czasowej blokady karty, odblokowania karty,
zmieniać kod PIN dla danej karty,
• definiować płatności mobilne,
aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
wyłączyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty,
• zmienić limity transakcyjne karty.

 

Jak korzystać z Kartosfery?

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego.

 

Aby zarejestrować się i korzystać z portalu kartowego:

  • wejdź na stronę www.kartosfera.pl
  • podaj numer PESEL,
  • wpisz otrzymane na numer aktualnego telefonu komórkowego hasło do pierwszego logowania,
  • ustaw nowe hasło do logowania,
  • korzystaj z portalu.