Aktualności

Lokata Beskidzka

Twoja inwestycja

tylko 12 miesięcy

oprocentowanie 1,4% w stosunku rocznym

 

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2018r. do oferty Beskidzkiego Banku Spółdzielczego został wprowadzony Podstawowy rachunek płatniczy, skierowany do osób, które nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej w żadnym banku.
Wprowadzenie do oferty bankowej Podstawowego rachunku płatniczego jest realizacją
postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

 

Plik do pobrania:

Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego