Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Beskidzki Bank Spółdzielczy zgłosił zainteresowanie przystąpieniem do projektu wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”,

Już wkrótce banki współpracujące z Polskim Funduszem Rozwoju rozpoczną przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Realizowany w ramach Tarczy Antykryzysowej kolejny program pomocowy, finansowany przez PFR o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

 

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online. Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 

Sprawdź :

  1. czy Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy,
  2. czy posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości elektronicznej dla firm.

Upewnij się, że:

  1. posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku,
  2. Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  3. nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

 

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza