Strona główna | Klient indywidualny | Klient biznesowyJeżeli po raz pierwszy korzystasz z bankowości internetowej lub masz problem z instalacją certyfikatu,
skorzystaj z poniższej instrukcji.

Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej KIRI umożliwia jedynie przeglądarka internetowa z zainstalowanym certyfikatem osobistym. Nie zalecamy instalowania certyfikatu na komputerach, do których dostęp mają również inne osoby. W takim wypadku sugerujemy korzystanie z przeglądarki znajdującej się na pendrive.

Opis instalacji certyfikatu osobistego w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox

Z menu Narzędzia wybieramy Opcje

w opcjach wybieramy zakładkę Zaawansowane, następnie Szyfrowanie, następnie ustawiamy Wybierz certyfikat automatycznie i wybieramy Wyświetl certyfikaty

W Menadżerze certyfikatów w zakładce Użytkownik wybieramy Importuj.

odszukujemy plik z certyfikatem (znajduje się on na dostarczonym pendrive w katalogu „certyfikat”). Zaznaczamy plik certyfikatu i wybieramy Otwórz.

wprowadzamy hasło do certyfikatu, które otrzymaliśmy wraz z zestawem do bankowości internetowej i wybieramy „OK”

jeśli wprowadzone hasło było prawidłowe wyświetli się komunikat:

a w menedżerze certyfikatów pojawi się zaimportowany certyfikat

Zamykamy kolejno wszystkie otwarte okienka, następnie zamykamy przeglądarkę Mozilla Firefox i po ponownym jej uruchomieniu logujemy się do systemu bankowości internetowej.