Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji:

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

- w Beskidzkim Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBO oraz jego wysłania;
- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
Beskidzki Bank Spółdzielczy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.bankbbs.pl/pliki/pobierz/426

Przejdź do strefy klienta biznesowego »