Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

Beskidzki Bank Spółdzielczy daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku (eBO) oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej eBO, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego eBO

  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego eBO zakładki 500+ w przypadku zmiany numeru rachunku na który ma być przekazane świadczenie będzie wymagane podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego SMS.

  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl


  • Bank będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, przy pomocy strony internetowej Banku www.bankbbs.pl lub za pomocą innych kanałów elektronicznych (poprzez system eBO). Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku lub na adres mailowy: bezpieczenstwo@bankbbs.pl

Pragniemy poinformować, iż Bank w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Logując się do bankowości internetowej eBO należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://www.gov.pl/cyfryzacja/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500-droga-on-line-nie-stac-sie-ofiara-cyberprzestepcow

Przejdź do strefy klienta biznesowego »