Pożyczka hipoteczna

Gdy niezbędnym stał się dla Ciebie dostęp do dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś w posiadaniu nieruchomości zgłoś się do Nas ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.

Pożyczka pieniężna hipoteczna to

  • dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel,
  • wysoka kwota pożyczki,
  • okres kredytowania sięgający 25 lat,
  • konkurencyjne prowizje,
  • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany produktem, bądź masz pytania skorzystaj z formularza kontaktowego, oddzwonimy
lub
zapytaj o szczegóły w naszych placówkach
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w wysokości 58.500,00 zł wynosi 8,78 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 60 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 70.860,93 zł, oprocentowanie zmienne 7,52 % w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M wg stanu na dzień 29.12.2017r. oraz marża 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu/ów z księgi wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego/ych prawomocne wpisy hipoteczne. Obniżenie stałej marży bankowej nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpis/y z ksiąg wieczystych zostały dostarczone do Banku), całkowity koszt pożyczki 12.360,93 zł (w tym: prowizja 1.170,00 zł, odsetki 11.171,93 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), 60 rat kapitałowych w kwocie po 975,00 zł każda, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.348,63 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy bądź osoby trzeciej oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Przejdź do strefy klienta biznesowego »