Kredyt mieszkaniowy

Nie potrzebujesz złotej rybki by mieć swój dom!

Dzięki naszemu kredytowi mieszkaniowemu Twoje własne "cztery kąty" stały się bliższe niż kiedykolwiek. Zasługa niskich rat sprawi, że kupno wymarzonego domu lub mieszkania jest prostsze niż myślałeś.


  • negocjuj warunki,
  • masz 25 lat na spłatę,
  • zabezpiecz się dzięki ochronie ubezpieczeniowej,

 

Jeżeli jesteś zainteresowany produktem, bądź masz pytania skorzystaj z formularza kontaktowego, oddzwonimy
lub
zapytaj o szczegóły w naszych placówkachRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego 5,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 256.903,52 zł, oprocentowanie zmienne 5,52% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 29.12.2017r. i marży Banku w wysokości 3,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne. Obniżenie stałej marży bankowej nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpis z księgi wieczystej został dostarczony do Banku), całkowity koszt kredytu 106.903,52 zł (w tym: prowizja 3.000,00 zł, odsetki 103.884,52 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata kapitału kredytu w 300 ratach miesięcznych w kwocie po 500,00 zł każda, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.233,63 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 24.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Przejdź do strefy klienta biznesowego »